Vzdrževanje večstanovanjske stavbe

Vzdrževanje večstanovanjske stavbe zajema dela in posege, ki se izvajajo na skupnih delih in napravah z namenom, da se ohranijo pogoji za bivanje in da se ohranja vrednost celotnega objekta in posamezne enote. Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje.

Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje. Stroški vzdrževanja se delijo izključno po solastniških deležih, saj izhaja ta strošek iz naslova lastnine in ne, tako kot obratovanje, iz naslova dejanske uporabe.

Za zagotavljanje vzdrževanja stavbe sprejmejo etažni lastniki načrt vzdrževanja za časovno obdobje od enega do petih let. V načrtu vzdrževanja etažni lastniki določijo vzdrževalna dela, ki bodo opravljena v določenem obdobju, sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrtovanih del in način zagotavljanja denarnih sredstev.

Če etažni lastniki zaradi nezadostne večine ne morejo sprejeti sklepa glede rednega upravljanja, posel pa je nujen za redno vzdrževanje stvari, lahko katerikoli etažni lastnik ali upravnik predlaga, da o izvedbi posla odloča bodisi sodišče v nepravdnem postopku, bodisi pristojni organ stanovanjske inšpekcije.

Pomembno

 • Vzdrževanje večstanovanjske stavbe zajema
  dela in posege, ki se izvajajo
  na skupnih delih in napravah z namenom,
  da se ohranijo pogoji za bivanje
  in da se ohranja vrednost celotnega
  objekta in posamezne enote.


NAŠE STRANKE

PRIJAVA iiPortal

HITRI KONTAKT

SZ Smreka d.o.o.
Tel: 02/4216200; Fax: 02/4216201

GSM: 051 682 790 (dežurna telefonska številka)


Uradne ure:
Po telefonu : ponedeljek-petek od 8.00 do 13.00
Na sedežu podjetja: torek, sreda, četrtek 8.00 do 13.00

Email: sz.smreka@siol.net; smreka.sz@siol.net

Pomoč

Prednosti novega portala:
- enostavnejša uporaba portala in bolj prijazna za uporabnike,
- drugačna podatkovna baza (drugi tip baze),
- mnogo hitrejše delovanje (po testiranjih delujejo vse opcije mnogo hitreje, prikaz večjih razdelilnikov tudi do 300 krat hitreje),
- modernejša oblika, bolj prilagojena tudi uporabi na tabličnih računalnikih.

TRR

SI56610000005252897
SI56610000009607227 – Rezervni sklad.